UNIONEN – PRODUSENTLAUG

UNIONEN – VÅRT PRODUSENTLAUG
Agrossist leter etter handtverkere og produsenter innen agronomi og gastronomi. En produsent vi jobber med, ønsker vi å ha et nært partnerskap med som kan gi gjensidige fordeler mot våre markeder. Vennskap, kommunikasjon, idealisme, ærlighet og store smil er det vi liker best. Vi leter spesielt etter produsenter som ønsker å ta produktene et skritt videre og som ønsker å snakke produkt utvikling i markedet. Vi har et stort nettverk med kjøkkensjefer, fotografer, matstylister og grafiske designere som kan inkluderes i en prosess for å utvikle en spennende fremtid sammen.

Agrossist er fokusert på livstilspartnere og ser etter smarte, klimabeviste vennskap også i ikke-mat-sektoren. Vi liker ideen om å kunne bidra med smarte ting for smarte folk og vil også ha et godt utvalg av produkter som ikke er mat.

Send oss gjerne din informasjon om du mener du kan bidra.
(Vi gjør oppmerksom på at vi kun selger produkter som er sertifisert økologiske eller biodynamiske og ikke har noen unntak for det når det gjelder mat).
Ta gjerne kontakt: post@agrossist.no

Våre partnere

 

Våre partnere

VAD MENAR VI MED UNIONEN – FØRMÅL

Formålet med samarbeidsavtalen er å erklære partenes felles ønske og vilje til å inngå et samarbeid for å øke produksjon av økologiske matvarer og støtte opp om Agrossist som en viktig kanal for videreforedling og salg, med mål om felles økt lønnsomhet.

AVTAL

Medlemmene i Unionen og Agrosssist skal gjensidig stimulere til mer økologisk primærproduksjon
Unionen skal bidra til felles faglig utvikling innen produksjon, marked og salg av økologiske matvarer
Unionen skal i tillegg til det faglige, være en sosial møteplass for medlemmene hvor samhold og gjensidig hjelp skal vektlegges
Medlemmene i Unionen skal bidra inn i felleskapet og dele sine erfaringer for gjensidig læring
Medlemmene i Unionen skal være sertifisert og/eller starte omlegging av sine produksjonsarealer til økologisk.