Honning fra biene på Solhagen

 

Solhagen er et lite småbruk i Ådalsbruk. Når du har kjørt noen kilometer gjennom skogen, åpner den seg plutselig og du kommer til et solrikt, åpent sted hvor bier og blomster finnes i tusenvis. Her har Eric Brinkhof og Loes van Alphen bodd siden 2015.

Siden den tiden har ideen utviklet seg til å bygge opp Solhagen med biene i sentrum. Honningen blir da et selvfølgelig og viktig produkt. Samtidig skal det i framtiden holdes kurs om naturlig birøkt og åpnes opp for besøk av skoleklasser hvor barn kan lære om bier og dens utrolig spennende liv. 

For å skape en fin og fargerikt stemning på småbruket plantes det mange blomsterstauder og det dyrkes et mangfold av ett-årige bieblomster. Allerede i dag opplever mange et besøk på Solhagen som å komme til en oase.

Eric har vært birøkter allerede i mer enn 20 år, til nå på hobbybasis ved siden av jobb som biodynamisk bonde. Eric og Loes har store planer om å utvikle birøkten til en næringsvirksomhet.

Hans birøkt har utviklet seg fra økologisk til biodynamisk og den biodynamiske honningen fra Solhagen er per i dag den eneste Demeter-sertifiserte honning i landet.

Demeter-birøkt er birøkt på bienes premisser. I tillegg til alle krav som stilles i økologisk birøkt, innebærer Demeter-birøkt at biene kan utvikle sin naturlige adferd. Biene får lov å bygge sine vokstavler helt etter egne ønsker, og de får lov å formere seg på naturlig måte gjennom sverming og naturlig dronningavl. Som vinterfôr får biene en blanding av egen honning, økologisk sukker, kamillete og litt salt.

 

Av bivoksen lager Solhagen også kjempefine bivokslys (krone- og te-lys).