GRØNNE VERDIER

Vi som jobber i Agrossist har en sterk tro på at i en global verden så må vi ikke bare tenke lokalt og nærprodusert. I det større bildet må vi spre mere dynamisk og økologisk tankegang rundt oss. Det mener vi må være det viktigste bidraget fra oss.

Vår filosofie er å formidle handel gjennom vitenskapen i to felt – agronomi og gastronomi. Disse to vitenskapene er globalt sett de to viktigste feltene for at påvirke natur, miljø, helse, dyrvelferd, ekonomi, socialt og medmensklighet.

Agrossist dyrker primærprodusentene i første ledd, landbrukvitenskaperne og bøndene som produserer maten vår. Deretter sekundærprodusentene og gastronomene.

For å bli en garantist av Grønne verdier, må det kontrollordninger til for å forvalte tryggere handel, produksjon og en bedre verden. I Norge og globalt finnes det ulike merkeordninger og sertifikat og det kan fremstå noe forvirrende. Nedenfor kan dere lese om kontrollorganer som vi forholder oss til.

Merkeordninger & sertifikater

Her kan dere lese om merkeordningar og om foreningar som vi i Agrossist forhåller oss til. Ordningar som garanterar, utvecklar och strukturerar grønne verdier nationellt som globalt.

debio-ny

Debio kontrollerer og godkjenner økologiske produksjoner i Norge. Vi er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk måte.

Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.

Økologiforskriften
Begrepet økologisk er beskyttet, og alle som produserer økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige regelverket som finnes på området (økologiforskriften). I dag er mesteparten av Debios virksomhet konsentrert rundt det å føre tilsyn med økologisk produksjon etter økologiforskriften. Tilsynet er basert på en avtale med Mattilsynet, og kontrollen omfatter både gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører.

Information in English: Organic certification
All providers of organic products in Norway are certified by Debio. We ensure that farms and fish farms, processing and marketing enterprises, importers and others follow the regulations for organic production, and meet the requirements for marketing organic products under Debio’s Ø-label.

Agricultural products
Most of Debio’s services deal with the inspection of organic production in accordance with the Norwegian «Regulations on the Production and Labelling of Organic Agricultural Products». The inspection services are based on an agreement with the Norwegian Food Safety Authority, and the regulation is based on the EU Council Regulation 2092/91. It covers farming, processing, import and marketing of organic agricultural products.

Aquaculture
Organic aquaculture includes the farming of various fish species in freshwater, saltwater and brackish water. The standards cover salmonoids (salmon, trout, rainbow trout and char), perch, pikeperch and cod.

The Ø-label and import
The Ø-label can be applied to imported products that are certified by an accredited body in the country of origin, in accordance with regulations that correspond to Norwegian rules and regulations.

– See more at: www.debio.no

demeter

Den økologiske driftsretningen biologisk-dynamisk landbruk er utviklet med utgangspunkt i Rudolf Steiners antroposofi. Landbruksmetoden er praktisert i Norge fra først på 1930-tallet. For godkjenning av biologisk-dynamisk landbruksdrift må alle minstekrav for økologisk produksjon være oppfylt, i tillegg til egne krav. Demeter-merket har vært registrert i Norge siden 1951.

Biologisk-dynamisk Forening har varemerkeregistrert Demeter i Norge, og gjennom Demeterforvaltningen samarbeider vi med Demeter International om revidering og utvikling av regelverk. Debio kontrollerer og godkjenner for bruk av Demeter-merket i Norge. Gjennom denne ordningen skal Demeter-merket sikres en vid bekjentgjøring og en godkjenningsordning som tilfredsstiller offentlige krav til kontrollsystemer. På norske biodynamiske produkter finner du den grønne Ø-en i tillegg til Demeter-blomsten. Dette er det norske sertifiseringsmerket for biodynamiske produkter. Det oransje merket er også i bruk i Norge, men da som et markedsføringsmerke. På importert biodynamiske produkter er det ofte kun det oransje merket som vises, og grunnen til dette er at man i mange land bruker dette som et sertifiseringsmerke.

Det biologisk-dynamiske jordbruket er et kretsløpsjordbruk basert på lokale og fornybare ressurser. I driften inngår husdyrhold, overveiende drøvtyggere, og gården søker å være selvforsynt både med grovfôr, kraftfôr og gjødsel. Gårdens individualitet utvikles ut fra stedets naturgitte forhold som topografi, jordsmonn og klima. Plantesorter, dyreraser og vekstskifte tilpasses stedets økosystem og egenart.

Biologisk-dynamisk er en egen landbruksmetode, og inngår under fellesbetegnelsen økologisk landbruk. Metoden er et resultat av over 80 år med forskning, eksperimentering og praktiske erfaringer. Flere vitenskapelige forsøk viser at metoden styrker og opprettholder matjordas fruktbarhet, bygger opp matjordas humusinnhold og styrker dens evne til å binde CO2, samt bidrar til plantenes sunnhet.[1] Det biodynamiske jordbruket sørger for en forbedring av jordstrukturen, noe som gir et robust landbruk. Internasjonalt har dette i senere tid vakt oppmerksomhet især blant vinbønder som i økende grad adopterer biodynamiske dyrkingsmetoder, bl.a Domaine de la Romanée-Conti i Burgund som regnes for å være verdens beste vinprodusent, uansett land eller region.

Innenfor EU ble den nye logoen en obligatorisk del av emballasjen til alle ferdigpakkede økologiske produkter fra og med 1. juli 2010. Norge har ennå ikke implementert nytt økologiregelverk, og derfor venter vi fortsatt på at det samme kravet skal bli gjeldende her. Produkter sertifisert av Debio kan ikke bære EU-logoen.

Først når Landbruks- og matdepartementet fastsetter dette i den nye økologiforskriften, vil EU-logoen med riktige tilleggstekster kunne tas i bruk på norske produkter. Det er usikkert når dette vil skje, men det er rimelig å anta at det blir en utvidet overgangsperiode før EU-logoen må være på plass på alle økologiske ferdigpakkede varer.

Kan brukes på importprodukter
Likevel finnes det produkter i norske butikkhyller med både EU-logo og Ø-merke. Dette dreier seg da om utenlandske produkter der virksomheten har godkjenning fra Debio for å bruke Ø-merket i tillegg til opprinnelig merking på emballasjen.

Krav – Debio i Sverige
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat
KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år. http://www.krav.se/

Fairtrade

Fairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning for rettferdig handel.
Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.
Fairtrade-merking av produkter er et konkret og pålitelig verktøy for importører og forbrukere i Norge som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land.
I dag finnes det Fairtrade-merket kaffe, te, kakao, sukker, juice, is, sjokolade, bananer, ris, krydder, honning, bomull, blomster og vin i Norge.

Høsten 2013 markerte Fairtrade at det var 25 år siden merkeordningen første gang så dagen lys. Det hele startet med en Mexico-produsert kaffe som ble solgt i Nederland under navnet Max Havelaar. Siden den gang har Fairtrade vokst seg til å bli verdens største merkeordning for rettferdig handel.
I starten omfattet merkeordningen kun kaffe, men det kommer stadig flere produkter som er Fairtrade-merket. Globalt er det nå mer enn 30 000 produkter som er Fairtrade-merket og produktene selges i mer enn 125 land. Les mer om Fairtrade her: www.fairtrade.no

Vi er medlem i Grøntpunkts returordning.

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Grønt Punkts medlemmer betaler sitt bidrag til at emballasjen de sender ut på det norske markedet blir samlet inn og gjenvunnet når den er tom. www.grontpunkt.no