GRØNNE VERDIER

Vi som jobber i Agrossist har en sterk tro på at i en global verden så må vi ikke bare tenke lokalt og nærprodusert. I det større bildet må vi spre mer dynamisk og økologisk tankegang rundt oss. Det mener vi må være det viktigste bidraget fra oss.

Vår filosofi er å formidle handel gjennom vitenskapen i to felt – agronomi og gastronomi. Disse to vitenskapene er globalt sett de to viktigste feltene for at påvirke natur, miljø, helse, dyrevelferd, økonomi, sosialt og medmenneskelighet.

Agrossist dyrker primærprodusentene i første ledd, jordbruksvitenskaperne og bøndene som produserer maten vår. Deretter sekundærprodusentene og gastronomene.

For å bli en garantist av Grønne verdier, må det kontrollordninger til for å forvalte tryggere handel, produksjon og en bedre verden. I Norge og globalt finnes det ulike merkeordninger og sertifikat og det kan fremstå noe forvirrende. Nedenfor kan dere lese om kontrollorganer som vi forholder oss til.

Merkeordninger & sertifikater

Her kan dere lese om merkeordninger og om foreninger som vi i Agrossist forholder oss til. Ordninger som garanterer, utvikler og strukturerer grønne verdier nasjonalt som globalt.

debio-ny

Debio kontrollerer og godkjenner økologiske produksjoner i Norge. Vi er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk måte.

Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.

Økologiforskriften
Begrepet økologisk er beskyttet, og alle som produserer økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige regelverket som finnes på området (økologiforskriften). I dag er mesteparten av Debios virksomhet konsentrert rundt det å føre tilsyn med økologisk produksjon etter økologiforskriften. Tilsynet er basert på en avtale med Mattilsynet, og kontrollen omfatter både gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører.

Information in English: Organic certification
All providers of organic products in Norway are certified by Debio. We ensure that farms and fish farms, processing and marketing enterprises, importers and others follow the regulations for organic production, and meet the requirements for marketing organic products under Debio’s Ø-label.

Agricultural products
Most of Debio’s services deal with the inspection of organic production in accordance with the Norwegian “Regulations on the Production and Labelling of Organic Agricultural Products”. The inspection services are based on an agreement with the Norwegian Food Safety Authority, and the regulation is based on the EU Council Regulation 2092/91. It covers farming, processing, import and marketing of organic agricultural products.

Aquaculture
Organic aquaculture includes the farming of various fish species in freshwater, saltwater and brackish water. The standards cover salmonoids (salmon, trout, rainbow trout and char), perch, pikeperch and cod.

The Ø-label and import
The Ø-label can be applied to imported products that are certified by an accredited body in the country of origin, in accordance with regulations that correspond to Norwegian rules and regulations.

– See more at: www.debio.no